آدرس

کاشان، میدان جهاد، بلوار مادر، خیابان کلیم کاشانی، جنب رستوران فرهنگیان کاشان

روزهای غیرتعطیل از ساعت ۸ الی ۱۴

 

مدرسه

                  صحبتی خوش دارم از آب و هوای مدرسه                      زان صفای با صفا و دلربای مدرسه                                                                                  

                  این مکان کمتر ز مسجد نیست نزد اهل دل                       علم هم گردیده کامل در فضای مدرسه

                 بی تفکر پای نگذاری در این وادی عشق                        تا شوی آگاه تواز راز های مدرسه

                  باب علم اینجاشود مفتوح بهر عالمان                              تا گشاید مشکل گشای مدرسه

                  بینوایان را نوایی هست اندر این طریق                            بینوایی نیست در زیر لوای مدرسه

                   قد استاد و معلم را ندارد هر که او                                باب دل نگشاده بر ذکر و دعای مدرسه

                 علم الاسما نصیب عارفی گردد که او                                 مال و جان خود کند وقف از برای مدرسه

                  ای خوشا آنان که بنمودند بذل مال و جان                            در رضای خالق و خلق از برای مدرسه

                نطق کاشانی اگر در این قصیده قاصر است                          جمله افکارش شده صرف از برای مدرسه

 

سروده ایی از پدر شهید عباس کاشانی پور

خیر مدرسه ساز حاج مرتضی کاشانی پور

 


دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلدهای اجباری را پر نمایید *

اهداف مجمع به آینده

(زبان حال پدر شهید بزرگوار عباس کاشانی پور بمناسبت پنجمین سال شهادتشش )