آدرس

کاشان، میدان جهاد، بلوار مادر، خیابان کلیم کاشانی، جنب رستوران فرهنگیان کاشان

روزهای غیرتعطیل از ساعت ۸ الی ۱۴
هیات مدیره دوره  جدید مجمع خیرین مدرسه ساز کاشان تعیین شد
گزارش ها

هیات مدیره دوره جدید مجمع خیرین مدرسه ساز کاشان تعیین شد

در جلسه مورخ پنج شنبه مورخ 30/10/95 هیئت امنا مجمع خیرین مدرسه ساز کاشان ، هیئت مدیره مجمع انتخاب شد براساس این انتخابات ، از بین هیئت امنا اعضای هیئت مدیره وبازرس ومدیرعامل دوره جدید تعیین شد