آدرس

کاشان، میدان جهاد، بلوار مادر، خیابان کلیم کاشانی، جنب رستوران فرهنگیان کاشان

روزهای غیرتعطیل از ساعت ۸ الی ۱۴
افزایش تعداد هیأت امنای مجمع خیرین مدرسه ساز کاشان
گزارش ها

افزایش تعداد هیأت امنای مجمع خیرین مدرسه ساز کاشان

روز پنجشنبه مورخ سوم مرداد ماه 98 جلسه ای با حضور خیرینی که تمایل به حضور در هیأت امنای مجمع خیرین داشتند و آقای مهندس حعفر پور معاونت نوسازی استان اصفهان بعنوان ناظر جهت تغییرات در اساسنامه مجمع خیرین مدرسه ساز وافزایش تعداد هیئت امنا ، انتخاب هیئت مدیره جدید تشکیل گردید. در این جلسه قبل از تصمیم گیری آقای محمد کتابچی گزارش مالی وعملکرد مجمع را در دهسال اخیر ارائه دادند

گزارش مالی وعمل کرد مجمع توسط مدیر عامل آقای محمد کتابچی
گزارش ها

گزارش مالی وعمل کرد مجمع توسط مدیر عامل آقای محمد کتابچی

در روز پنجشنبه 3 مرداد 98 در جلسه ای که با آزادی خودسازی و با فرهنگ اصلاح و بسامانی و منطق گفت و گو و تفاهم بر آن شدیم که همزیستی سالم انسانی را جایگزین ریزش نیرو های انسانی سازیم ؛ در این جلسه مدیر عامل مجمع گزارشی مالی و عملکرد مجمع را ارائه دادند

 هیأت امنای ,وهیئت مدیره جدید مجمع خیرین مدرسه  کاشان ساز کاشان
گزارش ها

هیأت امنای ,وهیئت مدیره جدید مجمع خیرین مدرسه کاشان ساز کاشان

در پنجشنبه 3 مرداد98 در جلسه هیئت امنای مجمع خیرین مدرسه ساز خیرین محترم گردهم آمدند که این پیام آسمانی : کسانی که خویشتن را از بندِ بندگی وبردگی هر کانون جاذبه رها و آزاد کردند وبه خدا وندپیوستند، شایسته ی مژده و شاد باش اند . همان ها که از سر عقل و اراده و با تکیه بر منطق و برهان ، بهترین را گزینش کردند ، را نظاره گر باشند . وبا افزایش خیرین در سالهای اخیر ، موافق کردند که هیئت امنا را افزایش داده و سپس با رأی کتبی از کیان کاندیدای هیئت مدیره را انمتخاب نمودند امیدواریم رأفت خداوند در وجود آنها متجلی گردد