آدرس

کاشان، میدان جهاد، بلوار مادر، خیابان کلیم کاشانی، جنب رستوران فرهنگیان کاشان

روزهای غیرتعطیل از ساعت ۸ الی ۱۴
بازگشایی مناقصه خیرارجمند شادروان حاج علی نبی
خیرین مدرسه ساز

بازگشایی مناقصه خیرارجمند شادروان حاج علی نبی

با عنایت الهی جلسه انتخاب برنده مناقصه پروژه شادروان حاج علی نبی راوندی باحضور اعضا تشکیل گردید و‌پیمانکار منتخب برگزیده شد