آدرس

کاشان، میدان جهاد، بلوار مادر، خیابان کلیم کاشانی، جنب رستوران فرهنگیان کاشان

روزهای غیرتعطیل از ساعت ۸ الی ۱۴

اعضای هیئت امنا مجمع خیرین مدرسه ساز کاشان

اعضای هیئت امنا آقایان:

1-علی محمد الماسی2- محمد کتابچی3- حاج اقا خلیل افشاری4-مهندس احمدفرهی5-رضا کتابچی

6-اکبر طالبیان7- جواد شبانی8-مجتبی زارع9-رضا لاجوردی10-مرتضی کاشانی پور

11-مهندس اصالت نژاد12 –مهدی کتابچی13 –مهندس امیر14 –علی محمدطالبیان نژاد15-سیدحسین لاجوردی

16 –دکتر مازوچی17- سیدعلی لاجوردی18-حاج عزیز آقا سراج19-دکترمحمد صادق تولیت20-احمد فتاحی

21-رضا لاجوردی22 –اکبر شاه فضل23-محمود خدمتی24-محمود ارج25-دکترعلی ضیایی

26-محسن عزیزی27-دکتر فهیمی تبار28-حاج اصغر پیله وریان29-محمد فاطری30-محسن معمارکرمانی

31- محمد رضا(خسرو) اخوان32 –غلامرضا صباغیان 33- حاج احسان شکرریز34- علی رضا امینی-35 وحید عظیمی-36 حسین مقنی 37- علی اکبرطالبیان نژاد

خانمها:

1-دکتر زیلوچیان    2- زهرا کتابچی 3- زهره اصفهانیان    5-عفت اوبائی    6 انیسه فقیه