آدرس

کاشان، میدان جهاد، بلوار مادر، خیابان کلیم کاشانی، جنب رستوران فرهنگیان کاشان

روزهای غیرتعطیل از ساعت ۸ الی ۱۴

ماده 172 قانون مالیات

مقدمه
امروزه نقش مالیات در تأمین اهداف عمده کشور ها در ابعاد فرهنگی و آموزشی بهداشتی و اقتصادی و بودجه ای دولت بر کسی پوشیده نیست و کاهش فاصله طبقاتی ، توزیع مجدد در آمدها ، تثبیت نوسانات اقتصادی ، تخصیص بهینه منابع بین بخش های مختلف و کمک به تسریع فرآیند توسعه بخشی یا منطقه ای و تامین مالی بودجه دولت از کارکردهای عمده و آثار گرانقدر آن بوده و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است .
با نگاهی عمیق به تعابیری نظیر توزیع مناسب در آمد ، تحقق عدالت اجتماعی ، مبارزه با فساد، تحقق رشد پیوسته و با ثبات و اهتمام به کسب جایگاه مناسب با شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ، نگاه ونگرش ما را به فرهنگ پرداخت مالیات به روشنی ترسیم می کند و صرف نظر از تکلیفی بودن قانونی آن (مو ضوع ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم ) پرداخت داوطلبانه آن از طرف مودیان را موجب می گردد و دیوار بی اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی را در پذیرش اظهارات (اظهار نامه های مالیاتی ) کوتاه و
مآلاً از بین می برد .و در سالیان اخیر به دلیل رشد فرهنگی و فرهنگ مشارکت پذیری شاهد افزایش و رشد در آمد های مالیاتی در کشور بوده ایم . (سال گذشته 30 % رشد پرداخت و در آمد مالیاتی کشور بوده است . )
یکی از عمده ترین عوامل گسترش فرهنگ پرداخت بموقع مالیات به عنوان مشارکت تأمین هزینه های عمومی از نگاه مؤدیان اعتماد به هزینه کردن آن در امور زیربنایی و عمومی کشور است . اینکه پرداخت کننده مطمئن باشد وجوه پرداختی در مسیر توسعه عمومی و فرهنگی و اجتماعی به مصرف رسیده است ، بنابر این چنان چه خود رأسا ً بتواند آن را به جذاب ترین هزینه مورد علاقه خویش به مصرف برساند دغدغه و بی اعتمادی او را نیز از بین خواهد رفت .
به نظر می رسد در قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 2 اسفند 1366 تاریخ اجرا 1368) در این خصوص در ماده 172 و 173 به این نیاز و نگرانی مودیان مالیاتی پاسخی مناسبی داده است . هرچند پاره ای از شبهات نیاز به پاسخگویی از سوی مسئولین ذیربط را اجتناب ناپذیر می نماید و تصویب آئین نامه ای جامع را ضروری می سازد لیکن ویژگی های موجود و منحصر به فرد آن می تواند زمینه و بستر مناسبی را در تحقق مشارکت عمومی و سهیم بودن در خدمات عام المنفعه فراهم نماید .
ماده 172 – قانون مالیات های مستقیم : صد در صد وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر ، تجهیز احداث و یا تکمیل مدارس ، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد .
ماده 173 این قانون از اول فروردین 1368 به موقع اجرا گذاشته می شود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل در آمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه می یابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آن ملغی است .
تبصره - با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده 8 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب 1352 منتفی است .
ویژگی های ماده 172
ا اندک تأملی در متن ماده فوق الاشعار خصایص و ویژگی ها و کارکرد ها آن را می توان مورد ملاحظه قرار داد .
1- محدود نبودن هزینه کرد (میزان هزینه و مبالغ پرداختی ) { صد درصد وجوه پرداختی به حسابهای تعیین شده از طرف دولت را شامل می شود و مودی مالیاتی می تواند تمام مالیات متعلقه را در موضوعات پیش بینی شده در ماده 172 به مصرف برساند . }
2- محدود و انحصاری نبودن به کمک های نقدی {کمکهای غیر نقدی را نیز در بر می گیرد و پرداخت کننده می تواند با اختصاص اموال منقول و غیر منقول خود مانند اهدای زمین و ساختمان و تجهیزات مود نیاز و اخذ نظر کارشناسی بر اساس مقررات از نوعی تسهیلات برخوردار شود این امتیاز نسبت به مودیانی که با کمبود نقدینگی مواجهند و یا اموال و اعیانی که میتواند جنبه عمومی داشته باشد در اختیار دارند موضوعیت بیشتری پیدا کند . }
3- عدم محدودیت مودیان به اشخاص حقیقی {اشخاص حقوقی و موسسات و شرکت ها نیز می توانند از این امتیاز بهره مند شوند و پیشاپیش مالیات متعلقه را در زمینه مورد علاقه خود هزینه نمایند . ضمن اینکه با توجه به اینکه در اختصاص وجوه و امکانات به مصادیق ذکر شده در ماده 172 جنبه تبلیغاتی آن (نامگذاری به نام موسسه یا شرکت ) امتیاز ویژه ای تلقی می شود . }
4- منحصر نبودن به اقدامات عمرانی و احداث بنا {دایره مشمول آن تعمیر و تجهیز و تکمیل بناهای ساخته شده را نیز در بر می گیردو یک مودی مالیاتی با هوشمند سازی مدارس یا تجهیز کلاسها به امکانات مورد نیاز می تواند از محاسبه در کسر مالیات برخوردار شود . . }
ساخت مدرسه انتخاب اول
ساخت مدرسه به عنوان زیربنایی ترین اقدام عمرانی همواره مورد علاقه و انتخاب همه جوامع و ازجمله در کشور متمدن و فرهنگ ساز ایران زمین بوده و در همه ادوار و اعصار این بنا مورد اقبال اهالی آن بوده است . یکی از مظاهر و جلوه های پیشرفت این سرزمین مدارس زیبا و چشم نواز و یکی از ماندگار ترین کارهای نیک تلقی گردیده است تا بدانجا که در پرداخت واجبات مالی اکثر مراجع عالیقدر تقلید مصرف وجوه شرعی را در امر مدرسه سازی مجاز دانسته اند در حالی که چنین مجوزی را برای سایر بناها حتی ساخت حسینه ها و تکایا و.... روا ندانسته اند ، در ماده 172 نیز از اهمیت برخوردار و در رأس اقداماتی که موجب لحاظ و کسر وجوه مالیاتی قرار می گیرد قرار گرفته است . مضافاً به اینکه در تهیه ضوابط مربوط به تحقق اقدامات مودیان نیز وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور پیشگام بوده و فرآیند های مورد انتظار را به درستی ترسیم نموده است . با ضوابطی بسیار ساده و منعطف و روان زمینه ایفای نقش و حضور خیرین با هر نوع سلیقه و انگیزه را فراهم نموده است .
ضمن اینکه دولت نیز اقدامات خیرینی که تمایل به مشارکت با دولت در ساخت مدارس را وجهه همت خود قرار داده و با لحاظ موضوع در قوانین بودجه سالیانه (به میزان سهم پرداختی خیرین را برای خود تکلیف نموده است .)
علیرغم تلاشهای بسیار زیاد و اختصاص حجم عظیمی از اعتبارات دولتی و مردمی پس از انقلاب که در نوع خود یک انقلاب و جهش در عرصه مدرسه سازی می باشد نیاز به مدارس مناسب و مقاوم در اکثر مناطق آموزشی وجود دارد و حضور مودیان مالیاتی نیز به عنوان خیرین مدرسه ساز می تواند در یک دوره سه الی پنج ساله ما را به خود کفایی در این عرصه و بهره مندی دانش آموزان به عنوان آینده سازان این مرز و بوم به ارمغان آورد .