آدرس

کاشان، میدان جهاد، بلوار مادر، خیابان کلیم کاشانی، جنب رستوران فرهنگیان کاشان

روزهای غیرتعطیل از ساعت ۸ الی ۱۴

چگونگی مدرسه سازی

الف) بر قراری ارتباط با مجمع خیرین مدرسه ساز

ب) همکاری در ایجاد و گسترش فرهنگ مشارکت در امر مقدس مدرسه سازی
ج) بکار گیری طرق مختلف ساخت فضای آموزشی و پرورشی با در نظر گرفتن الویتها:
1- احداث
2- تعمیر و باز سازی مدارس
3- تهیه امکانات و تجهیزات آموزشی و پرورشی
4- تامین مصالح مورد نیاز
د) کمک مالی :
1- پرداخت وجوه نقدی
2- پرداخت غیر نقدی – واگذاری – زمین – سهام دارایی ها – جواهرات – اشیاء عتیقه و غیره