آدرس

کاشان، میدان جهاد، بلوار مادر، خیابان کلیم کاشانی، جنب رستوران فرهنگیان کاشان

روزهای غیرتعطیل از ساعت ۸ الی ۱۴

عملکرد مجمع خیرین از سال 76 تا 1399

سال 1376

زیر بنا 3700 متر مربع

سال 1377

زیر بنا 1700 متر مربع

سال 1378

زیر بنا 3900 متر مربع و29 کلاس درس و3سالن و6 آزمایشگاه

سال 1379

زیر بنا 8000 متر مربع و63 کلاس درس و5سالن و13 آزمایشگاه

سال 1380

زیر بنا 9460 متر مربع و82 کلاس درس و6سالن و6 آزمایشگاه

سال 1381

زیر بنا 970 متر مربع و- کلاس درس و-سالن – آزمایشگاه

سال 1382

زیر بنا 11850 متر مربع و73 کلاس درس و15سالن و8 آزمایشگاه

سال 1383

زیر بنا 8200 متر مربع و50 کلاس درس و9سالن و7 آزمایشگاه

سال 1384

زیر بنا 10150 متر مربع و51کلاس درس و12سالن و8 آزمایشگاه